اسناد محرمانه

بعضي خاطرات را نه مي شود گفت و نه مي شود نوشت ، آنقدر شگفت انگيز و خاص و نگفتني هستند كه بايد گذاشتش براي هميشه در صندوقچه سينه آدم بماند ، مثل اسناد محرمانه يك نبرد ، مثل يك اكتشاف شگفت انگيز باستاني، مثل يك شعر خاص كه براي كسي سروده شده باشد ، مثل قطعه هاي كوچك خصوصي كه ما را به ياد كسي يا چيزي مي اندازد و درون كشوي ميز جايي لابلاي كارتهاي تبريك پنهان شده اند …مثل يك آهنگ كه زير لب زمزمه مي كنيم …
Nothing Compare To You

20140429-205635.jpg

Advertisements

About this entry