آزادگی

هفته های گذشته چند بار به مناسبت های مختلف خواستم که چند خطی بنویسم که نشد ، خیلی روزهای شلوغی داشتم ، زمستان ها معمولا» تغییرات زیادی را تجربه می کنم و از خدا می خواهم که تغییرات مثبتی باشد ، این مدت صرف نظر از امورات کاری سر گرم سر و سامان دادن به سایت شخصی سیما بودم ، تجربه بدی نبود که بعد از این وب نوشت و سایت شخصی خودم تقریبا» توانایی سر و پا کردن سایت های کوچک را بدست آورده ام و از این بابت خوشحالم که نیازی به کمک دوستان ندارم و گلیم خودم را از آب بیرون می کشم، چند باری هم به دفتر مجله سرزدم و فکر می کنم پوریا می خواهد دستی به سر و گوش فرمت آن بکشد که بنظرم اتفاق خوبیست، شب ها که خانه می آمدم تنها فرصت همین بود که یک نگاهی به وب نوشت های دوستان بیاندازم و گاهگاهی چیزی برایشان بنویسم، اوضاع سرعت اینترنت هم به اندازه ای افتضاح شده که خط به اصطلاح پرسرعت من بیشتر بیشتر آدم را یاد لوکوموتیوهای دودی تهران قدیم و شاهان قجری می اندازد
راستی این مدت کار مفید دیگری هم کردم ، کتابخانه و موسیقی های این وب نوشت را تا اندازه ای تکمیل کردم که می توانید از اینجا محتویات آنها را ببینید و در صورت تمایل دانلود کنید
برای تنوع و خارج شدن از فضای خاکستری این روزها بد نیست که سری به کتابخانه بزنیم ، کتاب خدایان زمینی اثر جبران خلیل جبران می تواند احساس خوبی به ما بدهد ، خیلی هم سخت نگیرید ، زمستان هر چقدر طولانی باشد دست آخر چه بخواهد و چه نخواهد به بهار سبز ختم خواهد شد

و اما عاشورا.……..

ایام شهادت امام حسین شاه آزادگان است ، حسین را فارغ از هر اعتقاد و یا مرزبندی مذهبی به سبب شهامت و آزادگی اش ستایش می کنم ، او کسی بود که دینداری و آزادگی را هم سنگ دانست ، برای دفاع از عقیده اش تا پای جان مبارزه کرد و در طی مبارزه اش هرگز گفتگو و دعوت مخالفانش را به حق فراموش نکرد ، همیشه به تاسی از پدرش و جدش ابتدا تلاش می کرد که با گفتگو و آرامش مخالفان و دشمنانش را دعوت به راستی کند و آنگاه که راه گفتگو را بر وی بستند ، شمشیر را به عنوان آخرین راه برگزید ، هرگز بر بی سلاحی تیغ نکشید ، هرگز آب را بر دشمنش نبست ، هرگز بر کسی که سلاح را برزمین گذاشت تعدی نکرد،آنگاه که به فرمان شاه مردان علی(ع) همراه با برادر بر محافظت از خلیفه سوم مسلمین عثمان (رضی) گماشته شد مردانه از خلیفه ای که مردم با وی بیعت کرده بودند دفاع کرد اگرچه که عثمان بر جای برحق علی تکیه زده بود، اما او آرای مسلمین را بر حق خود و پدرش مقدم دانست و زخمها برای حمایت از عثمان برجانش نشست

حسین ایرانیان را تکریم کرد و انتخاب کرد که امامت در دامان مادری ایرانی از خوانواده ای اصیل (دختر خسرو پرویز) راه خود را طی کند… حسین از مدینه خارج نشد و تیغ بر نکشید مگر آنگاه که مردم از او خواستند… حسین شاه شهیدان تسلیم حق تعالی و تابع مردم بود … یادش جاوید


About this entry