فقط زمان

midnight-sun-tromso-street

گاهی اوقات زمان جایی و در نقطه ای متوقف می شود ، جایی که چیزی را به دست آورده ایم یا چیزی از دست داده ایم ، این روزها فکر می کنم که هنوز خرداد ماه تمام نشده است هنوز در خرداد مانده ایم هنوز هم منتظر چیزی هستیم ، شعله نوری …لبخندی و شاید نور آفتابی که تاریکی را روشن کند ،اما خوب که نگاه می کنم  خرداد تمام شده است و بوته های رز روی بالکن به من می گویند …هی نگاه کن این آخرین گلهای ماست!…پارچ آب را بر می دارم و به بوته های رز دلداری می دهم که نگران نباشند ، بعد از هر زمستانی بهاری است…یعنی همیشه اینطور بوده است …چند باری این جملات را برای خودم تکرار می کنم تا یادم نرود …حالا احساس بهتری دارم ..نگاهی به خیابان می اندازم و آفتاب را می بینم که این روزها چه نیمه جان شده است ..چقدر خسته است ولی باز به تابیدن ادامه می دهد…یاد سهراب می افتم که می گفت …»خوشا بحال گیاهان که عاشق نورند …و دست منبسط نور که به روی شانه آنهاست» …در بالکن را می بندم و می نشینم در اتاق .. یک استکان چای برای خودم می ریزم ،دلم می خواهد موسیقی گوش کنم …مردد هستم که چه را انتخاب کنم (این روزها به کلمه انتخاب آلرژی پیدا کرده ام!) ناگهان به یاد انیا می افتم و آهنگ فقط زمان ….ا

Enya ,Only Time

who can say where the road goes چه کسی میتونه بگه جاده کجا میره؟
where the day flows, only time روز کجا جاری میشه؟… فقط زمان

and who can say if your love grows و چه کسی میتونه بگه آیا عشق تو بزرگ میشه؟
as your heart shows, only time زمانی که قلبت نمایش میده؟…فقط زمان میتونه

who can say why your heart sighs چه کسی میتونه بگه چرا قلب تو افسوس میخوره؟
as your love flies, only time زمانی که عشق تو پرواز میکنه؟…فقط زمان میتونه

and who can say why your heart cries, چه کسی میتونه بگه چرا قلب تو گریه میکنه؟
when your love lies, only time زمانی که عشق تو دروغ میگه؟…فقط زمان میتونه

who can say when the roads meet و چه کسی میتونه بگه زمانی که جاده ها به هم میرسند
that they might beat, in your heart که شاید اونها ضربان بودند در قلب تو

and who can say when the day sleeps و چه کسی میتونه بگه زمانی که روز خوابیده
if the night keeps, all your heart آیا شب نگه میداره تموم قلبت رو؟

night keeps, all your heart شب نگه میداره تموم قلبت رو؟

who can say if your love grows چه کسی میتونه بگه آیا عشق تو بزرگ میشه؟
as your heart shows, only time زمانی که قلبت نمایش میدهد؟…فقط زمان میتونه

and who can say where the road goes و چه کسی میتونه بگه جاده کجا میره؟
where the day flows, only time روز کجا جریان پیدا میکنه؟…فقط زمان میتونه

who knows, only time.. کی میدونه؟…فقط زمان
who knows, only time.. کی میدونه؟…فقط زمان

آهنگ رو می توانید از اینجا دانلود کنید

حالا احساس خوبی دارم و همه چیز را به زمان واگذار می کنم

خارج از کادر
هفته پیش سایت شخصی و کاری خودم رو در سر و سامان دادم
shojaeion.com
برای این وب نوشت هم دو دامنه مستقل ثبت کردم …البته کماکان در در آدرس قبلی قابل مطالعه است
sardabir.net
www.سردبیر.com

Advertisements

About this entry