حالا احساس بهتری دارم

………
………………
خوب تقریبا دلم خنک شده و احساس بهتری دارم .یک هفته کامل مشغول دری وری گفتن به کسایی بودم که برام غیر قابل تحمل شده بودن …و حالا احساس خوبی دارم …چندتا کتاب هم از پنجره بندازم بیرون اوضاع بهتر میشود …خیرش هم در این است که جماعت ترقه ای حداقل آتشش میزنند و از رویش جست میزنند و خوشحالند که رسوم کهن هزاران ساله ای را پاس میدارند…زنده باد مردمی که رسوم کهن را پاس میدارند …زنده باد 5 هزار سال تمدن ….و فرهنگ که نمودش همین مراسم درخشان چهارشنبه سوری است…زنده باد 5 هزار سال تمدن که میراثش ما هستیم …سرتان را بالا بگیرید …افتخار کنید به 5 هزارسال تاریخ و کاریکاتوری از ملتی با فرهنگ !!!!این روزها هنر کاریکاتور هنری مورد پسند جهانیان است …..سرتان را بالا بگیرید که شاید در جشنواره ای آنسوی آبها به روزگارتان …تندیسی زرین بدهد…کوروش جان ..آسوده بخواب …چیزی باقی نمانده است که نگرانش باشی …کوروش جان ..راستش را بخواهی …سخت نگیر ..چیزی نیست نگرانش باشی…دیدی که کسی هم نگرانت نیست…کسی نگران هیچ چیزی نیست….درود بر 5 هزار سال تاریخ و تمدن و درود بر ما که مثل یکمشت احمق فقط عادت کرده ایم افتخار کنیم به کرده های نیاکانمان در سالهای دور..درود بر ما جماعت ترقه ای ..که مثل ترقه پر سر وصدا هستیم و بی مصرف
.
…..
خوب حالا خیلی بهترم
I Feel Good !!!

About this entry