روحم گم شده

شنبه پانزدهم تير ماه 87
.
چه سايه هاي بلندي دارد اين تابستان …از روي حوصله كه مي آيم چند خطي بنويسم مدام افكارم درهم ميپيچد ..انگار كه چيزي در من ميميرد و باز چيزي متولد مي شود …مي مانم ..ميمانم …ميمانم ميان اين تولد ها و مرگهاي مكرر و خطوط پيچ خورده حروف…كه جلوي آفتاب كج و كوله ميشوند ….خاطرات دور و نزديك ..كه گاه زمان خود را از دست مي دهند ….گاه فكر ميكنم چند روز در دنيا زندگي كرده ام ..چند طلوع را ديده ام و شاهد چند غروب بوده ام ….و با اين ازدحام طلوع ها و غروبها چه كار بايد كرد …مثلا» ميشود يكروز بجاي خورشيد ..ماه طلع كند .. ويا چه ميشود كه بوف بجاي حق خواني يكروز مثل بل بل چه چه بزند ؟ …چه ميدانم ..به گمانم …به گمانم دارم هذيان ميگويم و روحم گم شده است …گاه فكر ميكنم در كدام گذر آنرا جا گذاشته ام و يا با كدام باد از من جدا شده است ….اگر روح ندارم ..پس اين جسم كه بار من را مي كشد …چطور هنوز سرپا ايستاده است …ديوارها هم خنده شان ميگيرد …مثل زماني كه تب دارم …هذيان ميگويم
.
كمي عشق داريد به من بدهيد …كمي حوصله …مثل اينكه دارم گدايي ميكنم ….خوب من مگر چقدر عشق داده ام …اصلا» در اين كوچه هاي پر پيچ و تاب چه غلطي دارم ميكنم ؟!! انبوه سوالات بي پاسخ ….دلم ميخواهد به جهنم بروم و بچشم طعم گداخته سوختن را …كمي حوصله ميخواهم ..و يك صندلي رو به آن سمت كه آفتاب را ببينم ….بله …هذيان ميگويم ..هذيان ميگويم…تب دارم …و نميدانم كه كي تمام ميشود ….ميخندم …ميخندم …راستش را بخواهيد هذيان تمام نمي شود
.
شب پيش فيلمي رو ديدم بانام
Green Street Hooligans
http://movies.yahoo.com/movie/1808712981/info
فيلم به نحو خاصي در قالب رويدادي در لندن به درون يك نوجوان آمريكايي و برخوردش با شورش هاي خياباني مسابقات لندن ميرود و مفاهيمي چون دوستي انتقام را به خوبي به چالش ميكشد
كارگردان فيلم «لكسي آلكساندر» بخوبي فيلم را از كار درآورده و علي رغم سادگي فيلمنامه ميتوان گفت به عنوان سومين اثر خود فيلم ارزشمندي را خلق كرده است بعنوان يك فيلمساز زن و تازه كار از بسياري از همتايان خود نيز جلوتر بوده و تصورم برا اين است كه شاهد فيلمهاي بزرگتري نيز از وي در آينده خواهيم بود…وي آلماني الصل هست و بخاطر فيلم «جاني فلينتون» يكبار نيز نامزد اسكار شده است….براي يك كارگردان 24 ساله اين نهايت افتخار است…درضمن خيلي هم خوشگله بنظر من…يه بوسه آبدار از نوع فرانسوي براي فيلم خوبش از طرف من
Lexi Alexander
http://www.imdb.com/name/nm0591994/
.
.

About this entry