عدد پی

سه شنبه 28 خرداد 87

.

..امروز شماره 50 مجله هم چاپ شد ميشود شماره 50 را به فال نيك گرفت ….البته هر عددي را ميشود به فال نيك گرفت ..مثلا» عدد 13 …كه روز تولد منهم هست …چقدر اسير اعداد شده ايم …انگار كه تمام وقايع خوب و بد زندگي ما با اعداد تعريف ميشوند…بهتر است گاهي رها كنيم اين حجم ارقام بي معني را …گاهي حتي آدمها رو هم تنها با اعداد به ياد مي آوريم …كد 1 كد شيش..و گاهي هم تاريخهاي مبهمي مثل تولد ..آشنايي ..مرگ …رفتن ….چه ميشد كه گاهي فارغ ميشديم از ايتهمه اعداد…منطقه 1 منطقه 4 منطقه بيست…و دو خط موازي كه در ناكجا بهم مي رسند….در ناكجا… و دو خطي كه همديگر را در مكان و زمان مجهولي قطع ميكنند وبعد از هم دور مي شوند…وهيچ وقت بهم نمي رسند…حتي مثل دوخط موازي اميد هم ندارند كه در ناكجا هم بهم برخورد كنند

.

و اين حقيقت رياضيات است…حكومت بلامنازع اعداد…و ارقام…بدون هيچ گذشتي و تغييري

.

رياضيات

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

.

گاهي هم مثل عدد «پي» هستيم ..گنگ و مبهم …بي پايان

.

img/daneshnameh_up/5/56/pi1.jpg

.

استفاده از عدد پي در ساخت تخت جمشيد

.

مهندسان هخامنشي راز استفاده از عدد پي (۱۴/۳ ) را دو هزار و 500 سال پيش كشف كرده بودند. آنها در ساخت سازه هاي سنگي و ستون هاي مجموعه تخت جمشيد كه داراي اشكال مخروطي است، از اين عدد استفاده مي كردند

عدد پي( ۳.۱۴)در علم رياضيات از مجموعه اعداد طبيعي محسوب مي شود. اين عدد از تقسيم محيط دايره بر قطر آن به دست مي آيد. كشف عدد پي جزو مهمترين كشفيات در رياضيات است. كارشناسان رياضي هنوز نتوانسته اند زمان مشخصي براي شروع استفاده از اين عدد پيش بيني كنند. عده زيادي مصريان و برخي ديگر، يونانيان باستان را كاشفان اين عدد مي دانستند اما بررسي هاي جديد نشان مي دهد هخامنشيان هم با اين عدد آشنا بودند.

عبدالعظيم شاه كرمي متخصص سازه و ژئوفيزيك و مسئول بررسي هاي مهندسي در مجموعه تخت جمشيد در اين باره گفت: بررسي هاي كارشناسي كه روي سازه هاي تخت جمشيد به ويژه روي ستون هاي تخت جمشيد و اشكال
مخروطي انجام گرفته؛ نشان مي دهد كه هخامنشيان دو هزار و 500 سال پيش از دانشمندان رياضي دان استفاده مي كردند كه به خوبي با رياضيات محض ومهندسي آشنا بودند. آنان براي ساخت حجم هاي مخروطي راز عدد پي راشناسايي كرده بودند.

دقت و ظرافت در ساخت ستون هاي دايره اي تخت جمشيد نشان مي دهد كه مهندسان اين سازه عدد پي را تا چندين رقم اعشار محاسبه كرده بودند. شاه كرمي در اين باره گفت: مهندسان هخامنشي ابتدا مقاطع دايره اي را به چندين بخش مساوي تقسيم مي كردند. سپس در داخل هر قسمت تقسيم شده، هلالي معكوس را رسم مي كردند. اين كار آنها را قادر مي ساخت كه مقاطع بسيار دقيق ستون هاي دايره اي را به دست بياورند. محاسبات اخير، مهندسان سازه تخت جمشيد را در محاسبه ارتفاع ستون ها، نحوه ساخت آنها،‌ فشاري كه بايد ستون ها تحمل كنند و توزيع تنش در مقاطع ستون ها ياري مي كرد. اين مهندسان براي به دست آوردن مقاطع دقيق ستون ها مجبور بودند عدد پي را تا چند رقم اعشار محاسبه كنند.

هم اكنون دانشمندان در بزرگ ترين مراكز علمي و مهندسي جهان چون ناسا براي ساخت فضاپيماها و استفاده از اشكال مخروطي توانسته اند عدد پي را تا چند صد رقم اعشار حساب كنند. بر اساس متون تاريخ و رياضيات نخستين كسي كه توانست به طور دقيق عدد پي را محاسبه كند، غياث الدين محمد كاشاني بود. اين دانشمند ايراني عدد پي را تا چند رقم اعشاري محاسبه كرد. پس از اودانشمنداني چون پاسكال به محاسبه دقيق تر اين عدد پرداختند. هم اكنون دانشمندان با استفاده از رايانه هاي بسيار پيشرفته به محاسبه اين عدد مي پردازند شاه كرمي با اشاره به اين موضوع كه در بخش هاي مختلف سازه تخت جمشيد مقاطع مخروطي شامل دايره، بيضي، و سهمي ديده مي شود، گفت: به دست آوردن مساحت، محيط و ساخت سازه هايي با اين اشكال هندسي بدون شناسايي راز عدد پي و طرز استفاده از آن غيرممكن است.

داريوش هخامنشي بنيان گذار تخت جمشيد در سال 521 پيش از ميلاد دستورساخت تخت جمشيد را مي دهد و تا سال 486 بسياري از بناهاي تخت جمشيد را طرح ريزي يا بنيان گذاري مي كند. اين مجموعه باستاني شامل حصارها، كاخ ها،‌ بخش هاي خدماتي و مسكوني، نظام هاي مختلف آبرساني و بخش هاي مختلف ديگري است.

Advertisements

About this entry