روایت تولد

جمعه سيزدهم ارديبهشت 87 -روز تولد من
..

سيزدهم ارديبهشت روز عجيبيست …حداقل براي من به سه دليل …سيزدهم ارديبهشت روز تولد مجله من است به نام «راه و ساختمان» سيزدهم ارديبهشت روز جهاني آزادي مطبوعات است و سوم اينكه سيزدهم ارديبهشت روز تولد منهم هست…32 سال پيش در ساعت هشت ونيم صبح سيزدهم ارديبهشت به دنيا آمدم…ميگن كه خيلي آروم بودم و گريه نميكردم ..فقط با تعجب به اطرافم نگاه ميكردم …فكر كنم هنوز هم پس از گذر سالها با تعجب به اطرافم نگاه ميكنم…راستي ميدونيد در فرهنگ اروپا وقتي كه جمعه و سيزدهم هرماه باهم تلاقي كنند اون روز براي همه روز بدشانسيه …غير از كسايي كه سيزدهم به دنيا اومدن …درست يا غلط خرافات رو نميدونم اما ميدونم كه براي من روز بد يمني وجود نداشته

….
خوب كساني كه در روز 13 ارديبهشت متولد شدند و من ميشناسمشون عبارتند از….. با كليك روي اسم هركدومشون ميتونيد بيوگرافيشون رو بخونيد
….
واما در مورد فيلم ديشب …ديشب فيلم «بخش 27» رو ديدم كه مربوط به ترور «جان لنون» چهره شاخص گروه «بيتلز» بود …اگر چه كه ميتونم بگم فيلم فوق العاده اي نبود …اما كارگردان سعي خودش رو كرده بود كه نمايي از حالات روحي يك قاتل رو به نمايش بذاره ..اگرچه كه نتونسته بود ..تاثير پذيري خودشو از «جنايات و مكافات » اثر «تئودور داستايوفسكي» پنهان كنه
..
بخش 27 – Chapter 27
http://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_27
جان لنون John Lennon
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
قاتل جان لنون Mark David Chapman
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_David_Chapman
كارگردان فيلم J.P. Schaefer
http://en.wikipedia.org/wiki/J._P._Schaefer

About this entry